Skip to main content
IT System i Dalarna AB
Sveagatan 17
793 30 Leksand

Telefon: 0247-12200
E-post: info@itsystem.se

Uppdrag Försvar

Försvarsmakten, FMV &  IT System Dalarna

Försvarsmaktens organisation finns för att skydda Sverige och försvara landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det finns krig och konflikter.

FMV levererar försvarslogistik till det svenska försvaret. FMV ser till att Försvarsmakten har rätt och fungerande materiel och tjänster för att kunna utföra sitt uppdrag.

Vi har levererat IT-konsulttjänster till FMV sedan år 2000. Under åren har vi haft tio anställda med uppdrag i ett flertal olika FMV projekt inom ramen för försvarsmaktens informations- och kommunikationsssytem.

Exempel på Konsultuppdrag

FM SATKOM

Försvarsmaktens Satellitkommunikationssystem. Används för samband med och mellan insatta insatsförband såväl i Sverige som utomlands. Förbindelserna utgör en basförmåga för operativ och taktisk kommunikation.

SWECCIS

Modulbaserat informationssystem i första hand avsett för att stödja insatsledning på taktisk och operativ nivå.

FM LS TS Ref

FMV:s referensmiljöer för ledningssystem markspåret.
Exempelvis: MALI – MINUSMA
The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission.